Username:
Password:
ลืมรหัสผ่าน

 
 
 
เงื่อนไขและข้อตกลงในการโฆษณาแบบสุ่มบนหน้าเว็บไซต์อื่นๆ
 
การเห็นหน้าโฆษณา
 • เกิดจากการเข้าชมหน้าเว็บไซต์เครือข่ายของนิภา
 
รายละเอียดของโฆษณา
 • พื้นที่โฆษณาแบบรูปภาพขนาด 120*120 Pixle
 
การแสดงผล
 • โฆษณาของท่านจะถูกสุ่มไปแสดงในหน้าเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรมากกว่า 500 เว็บ โดยทีมงานจะจัดกลุ่มการแสดงโฆษณาของท่านในแต่ละวันเพื่อการทำรายการต่อไป
 • โฆษณาของท่านจะหมุนวนตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดการคลิกที่เข้ามา
 
การคิดค่าบริการ
 • คิดค่าบริการเป็นรายสัปดาห์ , รายเดือน หรือแบบเติมเงิน ขึ้นอยุ่กับแพ็คเกจที่ลูกเลือกซื้อ
 • ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
เงื่อนไขสำคัญ
 • โฆษณาของท่านจะยังอยู่ในระบบอีก 1 เดือนหลังจากหมดอายุโฆษณา
 • ในเวลา 3 นาที หากการคลิกมาจากเป็นหมายเลข IP เดิม ระบบจะคิดเป็น 1 คลิกเท่านั้น
 • ระบบจะอับเดทข้อมูลทุกๆ 10-15 นาที (ข้อมูลโฆษณาและจำนวนคลิก) ดังนั้น จำนวนการคลิกอาจมากกว่าที่ท่านกำหนดไว้เล็กน้อย
 • หากจำนวนคลิกไม่ถึงตามที่ลูกค้ากำหนดนั้น ทางบริษัทฯ จะทำการทดคืนให้จนครบจำนวนที่ท่านซื้อบริการไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระบบโฆษณาได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 
ระบบสมาชิก
 • แสดงสถิติ โดยจะมีรายละเอียดจำนวนการเห็น, จำนวนคลิก และหมายเลข IP ต่อวัน
 • ท่านสามารถระงับโฆษณาและนำโฆษณาขึ้นได้เอง
 • สามารถกำหนดจำนวนคลิก, เปลี่ยนแบบโฆษณาและข้อมูลผู้ลงโฆษณา แต่ข้อความโฆษณาและลิงค์จะต้องแจ้งทางนิภาให้เป็นผู้แก้ไขให้เท่านั้น
 
หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการคืนเงิน เนื่องการการให้บริการนี้เป็นการโฆษณา ผลลัพธ์ของการโฆษณาจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด กรณีที่ท่านต้องการเงินคืน ทางบริษัทฯจะคิดค่าโฆษณาที่ท่านใช้ไปแล้วคลิกละ 4 บาท
 • ทางบริษัทฯ จะคืนค่าโฆษณาให้กับท่าน กรณีที่โฆษณาไม่ถูกอนุมัติภายใน 15 วันนับจากวันที่ท่านชำระค่าโฆษณา สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทฯ จะคืนค่าโฆษณาหลังจากหักค่าธรรมเนียมธนาคารแล้วเท่านั้น
 • Media by Nipa เป็นเพียงสื่อกลางในการทำโฆษณาออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากผู้ลงโฆษณาและเจ้าของเว็บไซต์ที่เข้าร่วมโครงการ (APC) ทางเว็บไซต์มิได้ยอมรับหรือสนับสนุนต่อข้อความและธุรกิจใดๆ ที่ปรากฏในพื้นที่โฆษณาของ Media by Nipa ดังนั้น หากปรากฏข้อความใดๆ ที่ผู้ลงโฆษณาได้ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงธุรกิจของผู้ลงโฆษณาได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคม ต่อศาสนา ต่อประเทศชาติ หรือต่อสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม ทาง Media by Nipa ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น และมีสิทธิ์ทุกประการในการนำส่วนที่เสียหายออกจากระบบ Media by Nipa
 
 
Ads Im: